English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Yeni Bilimsel Araştırmalar ile Cobranın etkiliği teyit edilmiştir

Cobra’nın etkinliği ve verimliliği VINNOVA sponsorluğunda, SP (İsveç Teknik Araştırma Enstitüsü) tarafından yapılan yeni bir araştırma ile teyit edilmiştir.

Bu araştırma, Cobra yangın söndürme sisteminden gelen damlacık çaplarının ilk deneysel ölçümünü içermektedir. Elde edilen sonuçlar, Cobra yangın söndürücüden gelen suyun çok küçük sprey damlacıkları ile karakterize olduğunu göstermektedir. Bu ölçümler daha önce de yapılan Cobra’nın söndürmede yüksek verim ve etkinliği açıklamalarını teyit etmekte ve ayrıca söndürme ve soğutma da olan etkisinin daha ayrıntılı anlaşılmasına yol açar.

Çok hızlı soğutma nedeniyle, yangın söndürme bu mikro çaplı damlacıklarla etkisizleştirme ve radyasyon emilimi diğer alçak basınçlı 40 barlık büyük damlalı meme ağızlı sistemlerden çok daha etkilidir.

Bu çalışmada alınan sonuçların da teyit ettiği gibi coldcut ™ cobra sisteminin damlacık boyutları diğer sistemlere göre önemli ölçüde küçüktür. Bunun önemi cobra yangın söndürücüden çıkan küçük mikro su damlacıkları, diğer sistemlere oranla yangının daha çabuk buharlaşmasını ve yangın enerjisinin daha hızlı yok olmasını sağlar.

Cobra yangın söndürücünün diğer geleneksel sistemlere oranla hacimsel soğrulma etkinliği 5 kat daha fazladır!

Cobra yangın söndürücünün meme ağzı çıkışından ilk 10 metrelik mesafede damlacıkların hızı saniyede 7 metrelik bir hıza ulaşır. Diğer geleneksel sistemlerde ise su meme ağzı çıkışından 1-4 metre arası saniyede 1 metrelik bir hıza ulaşabilir. Bu nedenle cobra yangın söndürücünün yüksek hızı, yangın ortamının içlerine doğru yoğun ve uzun mesafeli yoğun buhar spreyinin oluşmasını sağlar. Bu yüksek ivme, soğutma etkinliğini arıttırarak, su zerreciklerinin sıcak yangın gazlarının soğutulmasında etkili bir araç olur.

Gerçek şu ki, cobra yangın söndürücü tarafından üretilen mikro su damlacık buharları yüzeye düşmeden hava akımını takip etmeye daha yatkın olduklarından daha kısa sürede yangının sönmesini sağlarken, diğer geleneksel sistemlerde ise yüzeye
düşen su damlaları yangınla mücadelenin daha uzun sürmesine neden olurlar. Pozitif Basınçlı Ventilasyon (PPV) Cobra ile birlikte kullanıldığında yangınla mücadele daha etkili olur.

Read more about

Safer Fire Fighting

Read more about

Efficient Fire Fighting

Read more about

Saving Environment