English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Yangınla Çevreci Mücadele

Yangınlar her yıl geniş kapsamlı ekonomik değerleri yok etmektedir. Bu hasarların %50’sinden fazlası yangın söndürmede kullanılan yoğun su kaynaklıdır. coldcut™ cobra yangın söndürücü, başka hiçbir sistemin yapamayacağı bir şekilde bu hasarı azaltan en değerli bir araç olarak kendini kanıtlamıştır. 

Yangınlar genelde işletme sahipleri, mülk sahipleri ve sigorta şirketleri için yeniden yapılanma ve onarımları kapsayan sabit masraflar, pazar payları, prim kaybı gibi önemli ekonomik zararlara neden olur.

coldcut™ cobra yangın söndürücü hızlı bir şekilde yangına karşı devreye sokulabilen ve yüksek verimle çalışan bir yangın söndürme aracıdır. Erken müdahale ile dışarıdan oksijenin geçemeyeceği kadar ufacık bir delik açılarak yangın etkili bir şekilde bastırılmış olur.  Böylelikle yangınlar sınırlandırılmış veya ufak miktar su ile söndürülmüş olurlar. Bu koşullar su kaynaklı hasarları en asgari düzeye indirerek yangınla mücadelede en elverişli koşullarlın oluşmasını sağlar.  

Dışarıdan güvenli bir pozisyondan ve erken bir aşamada termal kameralar ile birlikte coldcut™ cobra yangın söndürücü kullanıldığında, yangın gazlarının soğutulmasında ve bina içinde yangının yayılmamasında büyük başarı elde edilir. Yangın bina içinde bir bölüme yayılmışsa, yayılan o bölüm genelde tamamen kaybedilmiş olur.

coldcut™ cobra termal kamera ile birlikte kullanıldığında yangının yayılmasını sınırlamak için fiziksel güvelik hatları oluşturabilirsiniz. Çoğu durumlarda ve özellikle çatılardan yapılan müdahalelerde yangının yayılmasını sınırlayıcı güvenlik hatları oluşturmak mümkün olmuştur.

Çift katlı zeminler, duvarlar, havalandırmalar, çatı araları gibi kuytu yerlerde çıkan yangınların söndürülmesinde coldcut™ cobra yangın söndürme cihazı oldukça etkin bir üründür. Raporları tutulmuş birçok müdahale eylemlerinde coldcut™ cobra yangın söndürücünün yangınların kontrol altına alınmasında belirleyici bir unsur olduğu müdahale eylem raporlarıyla da tespit edilmiştir.

İçin için yanan ateşlerde bile, coldcut™ cobra yangın söndürme cihazı eşsiz yetenekli bir araç olarak kendini kanıtlamıştır. Deneyimli itfaiyeciler tarafından bu tür gizli ve kuytu yangınların basit ve sorunsuz bir şekilde nasıl söndürüldüğü ve yayılmasının sınırlandırıldığı hayretle izlenmiştir.

Geleneksel söndürme yöntemlerinde, için için yanan ateşlerin belirlenmesi ve söndürülmesi önemli çalışma yöntemi ve kaynak gerektirir. Aynı zamanda yangın gazlarının alev alması ve/veya kesmek için kullanılan elektrikli testere v.s.gibi aletlerin saçacağı kıvılcım büyük tehlikelere yol açabilir.

Termal kamera ve coldcut™ cobra Yangın Söndürücünün birlikte kullanılmasıyla, değirmenler, filtreleme sistemleri, havalandırma tesisleri, toz seperatörleri, kurutma üniteleri, fırınlar, makine odaları gibi sanayi tesislerinde oluşacak yangınlara erken aşamada müdahale ederek yangınları yayılmadan ve üretimi durdurmadan veya uzun üretim kesintisine neden olmadan yangınları söndürmek mümkündür.

Bu cihaz aynı zamanda, geleneksel yangın söndürme yöntemlerinde içleri bir şekilde açılması zorunlu olacak tanklar, sarnıçlar, silolar ve benzeri konstrüksiyonlarda çıkan yangınları veya aşırı ısınmaları çok kısa süre içinde söndürebilecek/soğutacak bir sistemdir.  

coldcut™ cobra yangın söndürücü çok hafif hortumunun geniş alanlarda kolay taşınabilir olmasından dolayı ot yangınları ile mücadelede de etkinliğini kanıtlamıştır. Buna ek olarak, coldcut™ cobra ayrıca derin yüzey altı yangınlarda da etkinliğini kanıtlamıştır. Yüksek basınçlı su derin yüzey altına işleyerek zemin altındaki olası bir korlaşmayı söndürmüş olur.   

Read more about

Efficient Fire Fighting

Read more about

Saving Environment

Read more about

Safer Fire Fighting