English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Mevzuat

1 Nisan 2008 itibariyle, İsveç Çalışma Ortamı Kurumu'nun kimyasal dalış ve duman içi dalış ile ilgili yeni direktifleri, AFS 2007:7 yayınladı. Bu direktiflerin amacı kurtarma müdahalelerinde bulunan personele güvenli bir çalışma ortamını mümkün kılmaktır.

Duman içi dalışları her zaman için müdahale ekiplerinin ana görevlerinden biri olacaktır, fakat coldcut™ cobra, termal kamera ve yüksek basınçlı pozitif fanlar gibi teknolojik ürünlerle yangın müdahale görevi daha güvenli bir şekilde yapılacaktır. Dışarıdan güvenli bir konumdan bu teknolojik ürünlerin kombine halinde kullanılmasıyla yangınla müdahale daha da başarılı olmaktadır.

Duman içi dalışları, çalışma ortamına izin verilen en tehlikeli fiziksel çalışma ortamlarından biridir.   Duman içi dalışları ciddi riskler oluşturmakta ve müdahale ekibinin aşırı stres ve zor şartlarda çalışmasını gerektiren bir ortamdır.  Personel hem fiziksel (örneğin, yüksek ısı, patlamalar, keskin yapı parçalarının sağa sola fırlaması ve görme aralığının azalması gibi)  hem de zihinsel risklere maruz kalmaktadır.  

Yangın gazları karbon monoksit ve bilinmeyen diğer bazı zararlı maddelerin (gaz ve partiküller) konsantrasyonunu içerir. Genellikle yapı malzemelerinde kullanılan malzemeler, mobilya yapımında kullanılan plastik, kompozit malzeme gibi modern malzemeler yoğun duman çıkmasına neden olduklarından sağlık sorunlarını artırmaktadır. Dahası bu tür malzemeler ısıya maruz kaldıklarında zehirli maddeler yayarlar. Yangın dumanları nefes darlığına ve zehirlenmelere neden olur.

110.000 itfaiyeciyi kapsayan geniş kapsamlı bir Amerika araştırması özellikle testis kanseri, prostat bezi kanseri, lenfoma kanseri ve multiple myeloma ilik kanseri gibi kanserlere diğer çalışma gruplarından daha fazla bir riske maruz kaldıklarını göstermiştir.

Yukardaki yazılar dikkate alınarak her zaman için dahili yangın söndürmeleri ve duman içi dalışlarında alternatif yöntemler hazır bulundurulmalı.  coldcut™ cobra yangın söndürücü genelde çok hızlı bir şekilde yangın gazlarının soğumasını sağlayarak duman içi dalış ekibine daha güvenli bir ortam sağlar.

İsveç Çalışma Ortamı Kurumu "Dış söndürme birincil seçenek olarak düşünülmelidir" ve "Yangına dışarıdan ilk müdahale için hızlı yöntemler vardır. (örneğin; Hızlı Müdahale Birimi*) Elverişli koşullarda, bu yöntem yangının erken bir aşamada kontrol altına alınmasını sağlar ve duman içi dalışlarına gerek kalmayabilir.”

*) Hızlı Müdahale Birimi (İsveç Çalışma Ortamı Kurumu'nun göre): "İki kişiden oluşan ve özel eğitilmiş bir birimdir. Takviye beklerken olay yerinde hızlı bir şekilde acil müdahalede bulunur. Hızlı Müdahale Birimi kullanımına verilen araç ve ekipmanlarda yüksek talep aranmalıdır. Bu küçük bir araç üstüne monte edilmiş yangına dışarıdan müdahale imkanı tanıyan bir ekipman olmalı, örneğin, soğuk kesme yangın söndürücü, termal kamera, pozitif basınçlı fan ve yöntem desteği (coldcut™ cobra kavramı)”

Read more about

Efficient Fire Fighting

Read more about

Saving Environment

Read more about

Safer Fire Fighting