English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Yangınla Etkili Mücadele

coldcut™ cobra  yangın söndürme cihazlarının erken aşamada kullanıldığı 1.000 'den fazla yangın eylem raporlarının analiz ve değerlendirilmesinde, piyasadaki diğer hiçbir yangın söndürme sistemlerinin kullanımında mümkün olmayacak zaman kazanımı, yangın yayılmasının sınırlandırılması, yangınların söndürülmesi, duman içi dalışları için güvenli ortam hazırlanması ve maddi hasarları minimize etmesi gibi üstün başarılar kaydedilmiştir.

coldcut™ cobra  yangınlarda erken bir aşamada devreye sokulduğunda kurtarma ekiplerinin önemli bir zaman kazanmasını sağlar. Çoğu durumlarda yangının sınırlandırılarak kontrol altında tutulması sağlanarak geleneksel söndürme yöntemlerinin daha etkili ve güvenli çalışmasına zemin hazırlar.

coldcut™ cobra  ufak bir araca monte edilerek, yoğun trafikte kendisine hızlı ve kolay bir ulaşım sağlar. coldcut™ cobra  ile donatılmış küçük bir araç yangın yerine daha çabuk varır ve zaman kaybetmeden söndürme işlevine girişerek diğer kurtarma eyleminin başarıya ulaşması için değerli zaman kazanımı sağlar. Günümüzde yangın söndürmedeki net eğilim, bir veya iki kişi tarafından gerçekleştirilen hızlı ve küçük birimlerdir.

Çeşitli araçlara sahip olan bir kurtarma ekip lideri farklı koşullardaki yangın yönetimi ve müdahalesinde önemli  bir avantaja sahiptir. coldcut™ cobra, termal kamera ve pozitif  basınç fanlarına yatırım yapmış  çoğu itfaiye birimleri gelişmiş söndürme etkinlikleriyle çok farklı operasyonel durumlarda zaman tasarrufu ve etkin yangın söndürme başarısına ulaşmışlardır. Daha fazla bilgi için eylem raporlarına bakınız.

coldcut™ cobra’nın  erken aşamada devreye sokulduğu eylemlerde kısa zaman içinde yangın yayılmasının sınırlandırılması, duman içi dalış ekiplerine güvenli ortamın hazırlanması gibi açık avantajlar sağlamaktadır. Şu koşullarla birlikte ise yangının hemen söndürülmesi mümkün olmaktadır:

coldcut™ cobra ve  termal kameranın birlikte ve erken aşamada kullanılmasında;

  •  Parlama riski minimize edilecek ve yangın gazlarının soğutulması sağlanarak, yangının binaya yayılması önlenecektir
  • Duman içi dalış ekipleri için güvenli bir ortam yaratarak, dalış koşullarını iyileştirecektir.
  • Dışarıdan hızlı ve güvenli bir pozisyondan, yangın yeri fiziki güvenlik hatlarının oluşumu sağlanarak yangının yayılması önlenecektir.
  • Kuytu ve gizli yangınlarla daha etkili mücadele edilecektir.
  • Kazan daireleri, tuğla ve diğer yanıcı yapı malzemelerinde yangına karşı etkili eylem başlatılacaktır
  • Makine odaları, değirmenler, havalandırma üniteleri, filtreleme tesisleri, toz ayrıştırıcılar, kurutma üniteleri, fırın ve v.s.g. sanayi yangınlarında üstün ve çabuk başarı sağlanacaktır.
  • Hızlı ve güvenli bir şekilde tanklar, sarnıçlar, silolar ve benzeri yerlerde çıkan yangın ve aşırı ısınmalara nüfuz edilerek söndürme işlemi gerçekleştirilecektir.
  • Benzeri yer ve objelerde hızlı ve etkin söndürme eylemi gerçekleştirilecektir.
  • Konsept olarak coldcut™ cobra diğer araçlarla birlikte kombine olarak kullanıldığında yangın odalarının içinde veya yüksek binalarda da oldukça etkilidir.

 

Read more about

Efficient Fire Fighting

Read more about

Saving Environment

Read more about

Safer Fire Fighting